План заходів Васильківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. №9

(щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді)

№ з/п Завдання Концепції Зміст заходу Термін Виконавці
1 Формування сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти. Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення Постійно Заступники директора
2 Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора перед початком занять та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор.
Практикувати проведення урочистих акцій вручення шістнадцятирічним юнакам і дівчатам паспортів громадянина України Жовтень, березень Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор.
Проведення в школі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків. Постійно Заступник директора з виховної роботи соціальний педагог, класні керівники, вчителі історії та права
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України». Жовтень Заступник директора з виховної роботи ,вчитель права.
3 Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи. Постійно Вчителі історії ,художньої культури
4 Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори. Лютий – березень Вчителі української мови та літератури
У плані роботи школи передбачати заходи з відзначення Днів української писемності та мови Листопад Заступники директора з навчально-виховної роботи.
Забезпечення участі у міських етапах конкурсу учнівської творчості відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої». Листопад Заступник директора з навчально-виховної роботи , вчителі української мови та літератури
Забезпечення участі учнів в читацькому конкурсі для школярів «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу». Протягом року Завідуюча шкільною бібліотекою
5 Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення міських акцій, конкурсів патріотичного спрямування. Постійно Вчителі історії
Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління Жовтень, квітень Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, вчителі історії, класні керівники та класоводи
Забезпечити вивчення та узагальнення досвіду школи, окремих вчителів з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Протягом року Заступник директора з виховної роботи
Забезпечити участь в щорічних конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю, міста (фотографії, живопис, література, тематичні екскурсії), Постійно Педагог-організатор , вчителі історії
Відзначення Дня захисника України Жовтень Педагогічний колектив школи
Проведення уроків пам’яті до Дня Гідності і Свободи Листопад Класні керівники
Участь у Всеукраїнській вікторині знавців військової історії «Історія країни – літопис Батьківщини» Січень Вчителі історії
Участь у змаганнях І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») Протягом року Вчителі Захисту Вітчизни та історії
Забезпечення співпраці з радами ветеранів містечка та міста в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат. Постійно Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор.
6 Відновлення і вшанування національної пам’яті У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України. Постійно Заступник директора з виховної роботи.
Активізувати роботу шкільного музею, постійно поповнювати їх фонди новими матеріалами пошукової роботи учнів Постійно Завідуюча музеєм.
Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника України та до Дня Збройних Сил України Щороку 14 жовтня та 6 грудня. Зав шкільною бібліотекою
7 Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби Проведення днів відкритих дверей для батьків. Постійно Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, класні керівники
Забезпечувати участь у спартакіадах допризовної молоді Щорічно Вчителі фізичного виховання.
8 Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Педагог-організатор , класні керівники 1-4 кл.
У планах роботи класних керівників передбачати заходи з відзначення Дня Матері Травень Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор.
Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам. Постійно Педагог-організатор.
Забезпечення участі школярів у заходах Всеукраїнського благодійного проекту «Добро починається з тебе», що проводиться Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000»; у заходах Всеукраїнської акції «Почуйте всі!», що проводиться Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» Постійно Педагог-організатор.
9 Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи, відзначення днів міста. Постійно Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор.
10 Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій клубів, та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді Забезпечення взаємозв’язків з міськими управліннями, службами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час Постійно Педагогічний колектив
Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування. Співпраця педагогів школи з лідерами. Постійно Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, педагогічний колектив
Підтримка та сприяння розвитку державно-громадського управління освітою; забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів Постійно Педагогічний колектитв
11 Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях Під час місячників благоустрою та до початку навчального року Заступники директора з виховної та господарської роботи, класні керівники
Здійснювати заходи зі збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у населення екологічної культури і підвищення екологічної свідомості, розвитку у школі юннатівського руху, широкого залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи Постійно Вчителі біології, класні керівники, класоводи
Організувати шефство школи, «зелених патрулів» над місцями поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв голодомору та політичних репресій у населених пунктах Постійно Педагог-організатор, класні керівники
12 Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді Протягом навчального року Заступники директора, педагогічний колектив
13 Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я Забезпечувати участь на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку Щороку Заступник директора з виховної роботи
Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно Вчителі фізичного виховання, основ здоров’я
Сприяння участі школи, учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих превентивних програмах: «Рівний - рівному», «Діалог», тощо. Постійно Заступник директора з виховної роботи , соціальний педагог.
Участь у міських спортивних змаганнях, забезпечення участі обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях та зборах. Постійно Вчителі фізичного виховання
14 Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків. Постійно Заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно Заступник директора з виховної роботи,психолог школи, класні керівники
Кiлькiсть переглядiв: 2148

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.