/Files/images/75210911.jpg

Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям роботи школи

Сучасна школа має дати учням не лише певні знання, уміння та навички, але й виховати соціально адаптовану та громадсько-орієнтовану особистість. Як зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання наказом (затвердженій МОНУ від 16.06.2015 № 641), «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними є патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь». Відповідно до цієї Концепції головна мета виховної роботи – це виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина України.

Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства. Процес виховання у Васильківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 Васильківської міської ради Київської області спрямований на відродження національної системи виховання. Головну мету колектив нашої школи вбачає в передачі молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світобачення і на цій основі – формування особистих рис громадянина України: національної свідомості, духовності, морально-етичної, правової, трудової, екологічної, художньо-естетичної та релігійної культури, розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнів.

Напрями виховної роботи з упровадження системи національно-патріотичного виховання в практику роботи школи:

· формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

· виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;

· формування поваги до Конституції України, державної символіки: герба, прапора, гімну України.

· збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;

· виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;

· формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;

· формування соціальної активності;

· виховання правової культури особистості;

· формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;

· формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;

· сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

· виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Адміністрацією школи розроблено комплекс заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання учнів. Стан реалізації комплексу заходів національно-патріотичного виховання учнів розглядається на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, забезпечується використання державної символіки України під час проведення масових заходів.

Кiлькiсть переглядiв: 579

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.